Demo administrace
Údaje
Zde si můžete změnit kontaktní údaje, které jste vyplnili při založení nové domény nebo při přesunu již existující domény. Dále lze změnit administrační heslo pro celou doménu.
Faktury
Zde prosím vyplňte kontaktní údaje, které budou uvedeny na daňovém dokladu po Vašem zaplacení, poté si daňový doklad můžete stáhnout jako PDF dokument.
Přesměrováni
V administraci přesměrování si můžete nastavit redirect webu a pošty na jinou doménu, která je také hostována na našich serverech.
Pošta
Tato část slouží pro administraci Vašich e-mailových účtů, aliasů, přesměrování, kopií a doménových košů. V první části zadáváte pop3 účty, v druhé aliasy, přesměrování a kopie. Aby Vám fungovala kopie, musíte mít pro tento e-mail také založen pop3 účet, jinak by to bylo jen přesměrování.
Web
Umožňuje zaheslovat jakýkoliv adresář ve Vašem prostoru a umožňuje přístup pod heslem jen určeným osobám, přístup do adresáře pouze přes šifrovaný protokol HTTPS, zákaz přístupu do adresáře přes web (používáte-li adresář jen pro FTP), povolení vylistování souborů, jestliže se v adresáři nenachází soubor index.html nebo obdobný, vypnutí PHP či zapnutí protokolu WebDavu.
FTP
Zde si můžete vytvořit nové FTP účty pro přístup do Vašeho webového prostoru, pro každý adresáře může být vytvořen pouze jeden FTP účet.
Databáze
Tato část slouží pro administraci MySQL, Postgres a Firebird databází. Můžete zde vytvářet a rušit jednotlivé databáze a měnit jejich hesla.
Spouštění skriptů
Cron je program, který umožňuje spouštět, resp. navštěvovat Vaše php skripty automaticky ve Vámi určeném čase. Využijete toho např. pro zálohování dat Vaší databáze. Dále máte možnost spouštět jednotlivé skripty pomocí e-mailu.
DNS
V administraci DNS si můžete nadefinovat svoje vlastní MX , A a CNAME záznamy pro Vaší doménu. Jestliže DNS nerozumíte, tak tuto volbu nechte nastavenou na defaultní hodnotu.
Obsazené místo
Zde naleznete celkové informace o obsazeném prostoru jednotlivých FTP, POP3 účtů a databází včetně procentuálního zobrazení v grafu. Dále máte možnost pro tyto účty nastavit si vlastní limity.
Zálohování
Zde si můžete nastavit denní zálohování jednotlivých POP3 účtů a databází do Vašeho prostoru, kde ji máte poté přístupnou přes FTP.
Přenesená data
Zde naleznete aktuální statistiku včetně škálovatelného grafu, od denního až k ročnímu, všech příchozích a odchozích přenesených dat přes protokoly HTTP a FTP. Dále pak měsíční limity trafiku podle zvoleného hostingového programu.
Oprávnění
Zde si mužete vytvořit poduživatele, který bude mít přístup do Vámi zvolených sekcí administrace.
 
© 2003 PIPNI. Všechna práva vyhrazena. Designed by PIPNI s.r.o.